Piplfoks 2022Uzrast 6+ godina

Tekst: Duško Radović

Režija: Dušan Ranković

Penzionisani kapetan na poziv vlasti okuplja svoju gusarsku posadu. Razlog je pojava sedmoglavog čudovišta u Kineskom moru koje niko ne može da uništi sem kapetana Džona. Tokom plovidbe pronalaze načine kako da se izbore sa čudovištem. Vodi se razgovor među posadom. Povremeno zavladaju strah i strepnja. Brzogovoreći čovek sa drugog broda ih upućuje na Pećinu čarobnog eha u kojoj kapetan dobija savet kako da se reši čudovišta.

 

×

Pop Up Panel

Here is the pop up panel you can use to promote any product or products that you think your customers should see at the very bottom of the website. You can use 6 different modules positions between intro-1 and intro-6.

215,00 €

FIND OUT MORE BUY TODAY!


TOP